Yêu Chúa thôi by Lm. Nguyễn Văn Tuyên Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for Yêu Chúa thôi ukulele chords, you already visit to the best site.
You can play versatile instrument Yêu Chúa thôi using ukulele or guitar.
This song by Lm. Nguyễn Văn Tuyên can also be played by that instruments.
=

Yêu Chúa thôi chords has rhythm and included in album.
You can also find other musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Yêu Chúa thôi by Lm. Nguyễn Văn Tuyên Ukulele Chords


1. Lạy Chúa cúi xin ơn Ngài thứ tội
Lạy Chúa thứ tha lỗi lầm ngày qua, tháng năm xa tình Chúa yêu
Sống đam mê đời trái ngang, Chúa đâu khi đời xa vắng.

Quỳ đây chắp tay xin được trở về
Quỳ đây mắt rưng rưng lệ hồi tâm, tránh xa thế trần tối tăm
Sống trong ân tình thánh ân, Chúa ơi con nay trở về.

ĐK:
Bên Cha reo vui câu hát ngày xưa
Bên Cha hân hoan chân bước rộn vui
Hoà cùng thần thánh ngợi khen Chúa trời.

Cha ơi tay Cha đưa dắt đời con
Con xin yêu Cha son sắt tình son
Trọn đời hạnh phúc bên Cha yên hàn.

2. Ngày đó bước theo con đường lỗi tội
Ngày đó sống xa ân tình trời yêu, sống trong mưa đời gió sương
Sống theo thú tình vấn vương, sống đam mê đời xa Chúa.

Lời Chúa dẫn con trở về mái nhà
Lời Chúa cứu con xa đời phù hoa, sống trong an bình mến yêu
Sống vui ơn trời thứ tha, giúp con yêu Ngài hết tình.

ĐK:
Bên Cha reo vui câu hát ngày xưa
Bên Cha hân hoan chân bước rộn vui
Hoà cùng thần thánh ngợi khen Chúa trời.

Cha ơi tay Cha đưa dắt đời con
Con xin yêu Cha son sắt tình son
Trọn đời hạnh phúc bên Cha yên hàn.

3. Từ đó tiếng kinh dâng cầu khấn Ngài
Từ đó chắp tay xin Ngài ban ơn, giúp con xa đời phấn hương
Giúp con xa tình vấn vương, giúp con yêu người theo Chúa.

Từ đó sống trong ân tình thiên đàng
Từ đó sống yên vui đời hy sinh, tránh xa cuộc đời ác [G tâm
Quyết đi xây đời phúc ân, ước mong quê hương nước Trời.

ĐK:
Bên Cha reo vui câu hát ngày xưa
Bên Cha hân hoan chân bước rộn vui
Hoà cùng thần thánh ngợi khen Chúa trời.

Cha ơi tay Cha đưa dắt đời con
Con xin yêu Cha son sắt tình son
Trọn đời hạnh phúc bên Cha yên hàn.

To play the this songs, including Yêu Chúa thôi by Lm. Nguyễn Văn Tuyên by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a a lot of songs, and each of them is easy to learn.

Gravatar Image
Like to play Ukulele and Sudoku Game

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *