Yêu bằng tình loài người by Kito Hữu Ukulele Chords

Posted on

If you are looking for Yêu bằng tình loài người ukulele chords, you have visit to the best place.
You can play versatile instrument Yêu bằng tình loài người using ukulele or guitar.
This song by Kito Hữu can also be played by that instruments.
=

Yêu bằng tình loài người chords has Valse rhythm and included in album.
You can also find other musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Yêu bằng tình loài người by Kito Hữu Ukulele Chords


ĐK: Gần nhau, trao cho nhau yêu thương tình loài người
Gần nhau, trao cho nhau tin yêu đừng gian dối
Gần nhau, trao cho nhau ánh mắt nhân loại này
Tình yêu thương trao nhau xây đắp trên tình người.

1. Cho dù rừng thay lá xanh đi
Cho dù biển cạn nước bao la
Ta vẫn yêu thương nhau mãi mãi.

2. Cho dù đồi hay núi di đi
Cho dù bầu trời thiếu mây bay
Ta vẫn yêu thương nhau mãi mãi.

3. Cho dù mùa xuân thiếu hoa tươi
Cho dù rừng ngàn thiếu muông chim
Ta vẫn yêu thương nhau mãi mãi

To play the this songs, including Yêu bằng tình loài người by Kito Hữu by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a ton of songs, and each of them is easy to master.

Gravatar Image
Like to play Ukulele and Sudoku Game

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *