Vì Yêu by Ukulele Chords

Posted on

If you are looking for Vì Yêu ukulele chords, you have come to the best place.
You can play versatile instrument Vì Yêu using ukulele or guitar.
This song by can also be played by that instruments.
=

Vì Yêu chords has rhythm and included in album.
You can also find other musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Vì Yêu by Ukulele Chords


Vì tình yêu Giê-xu đã đến nơi thế gian tối tăm ô tội,
Ngài vui gánh bao nhục hình đắng cay.
[D7/F#]Vì yêu Chúa tuôn huyết thay tôi để chính tôi nhận được ánh sáng
và bước đi trong tình yêu Cha.
 
Vì yêu nên Chúa Giê-xu đã đến nơi thế gian tối tăm tuyệt vọng
Ngài thương xót bao cuộc đời đớn đau,
[D7/F#]tình yêu Chúa tha thiết đêm ngày
Chờ bước ai tìm về ăn [Dm/B]năn,
lòng bình an tâm hồn thỏa vui.
 
Chúa yêu thương phận người hư mất, lìa ngôi hiển vinh giáng sinh làm người.
Gô-gô- tha Giê-xu tuôn huyết, vì tôi với anh, vì tội tôi với anh!
Niềm đau Giê- xu mang trên đồi cao giáo đâm vào hông huyết Chúa tuôn tràn
 
Lằn roi đau thương Chúa cam chịu vì Chúa yêu người tội như tôi.
Chúa kêu gọi anh tìm về bên Chúa đổi mới tâm linh trong ơn [Dm/B]Ngài.
Đời anh trong tay Giê-xu nhân từ mãi thắm tươi.

To play the most songs, including Vì Yêu by by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a a lot of songs, and each of them is easy to master.

Gravatar Image
Like to play Ukulele and Sudoku Game

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *