Tưởng nhớ Hàn Mặc Tử by Tô Vũ Hoàng Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for Tưởng nhớ Hàn Mặc Tử ukulele chords, you already come to the best site.
You can play versatile instrument Tưởng nhớ Hàn Mặc Tử using ukulele or guitar.
This song by Tô Vũ Hoàng can also be played by that instruments.
=

Tưởng nhớ Hàn Mặc Tử chords has rhythm and included in album.
You can also find another musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Tưởng nhớ Hàn Mặc Tử by Tô Vũ Hoàng Ukulele Chords


1. Bóng trăng úa gầy nhắc khơi chuyện cũ mối tình lâm ly
Đã bao mùa trăng chuyện Hàn Mặc Tử vùi thân chốn này
Trời buồn gieo chi tình sầu nhân thế ngàn nỗi đoạn trường
Lệ sầu trăm năm hoa xưa nào thắm mồ xanh cỏ đầy.
 
2. Lối xưa đã mòn Lầu Ông Hoàng đó Mộng Cầm thì đâu
Ôi đất Quy Nhơn một thời nương náu tìm quên bụi trần
Đau thương mỗi lần xác thân tàn phế nào dám gặp ai
Lỡ phím cung tơ người đời thương tiếc nhà thơ bạc mệnh.
 
ĐK:
Triền dốc đá hoang vắng quạnh hiu chốn cũ người đâu
Ôi kiếp phế nhân tình đâu thể giữ người đâu thể chờ
Hàn Mặc Tử yên giấc ngàn thu chôn sâu hình hài
Đời thoáng mây bay thân vùi đất lạnh trả xong kiếp người.
 
3. Bước quay trở về nhìn nơi triền cát vết hằn chân xưa
Người đã ra đi chữ tình vương mãi sầu năm tháng dài
Trăng treo cuối đồi lá rơi đầy lối bước về buồn tênh
Thoáng chốc trăm năm người xưa vẫn nhớ đọng thương chữ tình.

To play the most songs, including Tưởng nhớ Hàn Mặc Tử by Tô Vũ Hoàng by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a ton of songs, and each of them is easy to master.

Gravatar Image
Like to play Ukulele and Sudoku Game

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *