Tự nguyện by Trương Quốc Khánh Ukulele Chords

Posted on

If you are looking for Tự nguyện ukulele chords, you have visit to the right place.
You can play versatile instrument Tự nguyện using ukulele or guitar.
This song by Trương Quốc Khánh can also be played by that instruments.
=

Tự nguyện chords has Slow rhythm and included in album.
You can also get other musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Tự nguyện by Trương Quốc Khánh Ukulele Chords


Nếu là chim, tôi sẽ là loài bồ câu trắng
Nếu là hoa, tôi sẽ là một đoá hướng dương
Nếu là mây, tôi sẽ là một vầng mây ấm
Nếu là người, tôi sẽ chết cho quê hương

chim, tôi sẽ cất cao đôi cánh mềm
Từ nam ra ngoài bắc báo tin nối liền
hoa, tôi nở tình yêu ban sớm
Cùng muôn trái tim ngất ngây hoà bình

mây, theo làn gió tung bay khắp trời
Nghìn xưa oai hùng đó tôi xin tiếp lời
người, xin một lần khi nằm xuống
Nhìn anh em đứng lên cắm cao ngọn cờ

To play the this songs, including Tự nguyện by Trương Quốc Khánh by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a many of songs, and each of them is easy to master.

Gravatar Image
Like to play Ukulele and Sudoku Game

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *