Trường ca Bông Hồng (Nhạc Chế) by Phan Thành Long Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for Trường ca Bông Hồng (Nhạc Chế) ukulele chords, you already visit to the best place.
You can play versatile instrument Trường ca Bông Hồng (Nhạc Chế) using ukulele or guitar.
This song by Phan Thành Long can also be played by that instruments.
=

Trường ca Bông Hồng (Nhạc Chế) chords has rhythm and included in album.
You can also get other musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Trường ca Bông Hồng (Nhạc Chế) by Phan Thành Long Ukulele Chords


Xưa em lang thang, lượm được 5 cái cây về trồng.
Khi cây ra bông nở được 5 cái bông màu hồng.
Em bơi sang sông đem bông hồng mà đi bán.
Bên kia sông mua xong hết bông hồng còn cây không.
 
Năm nay em đi mua được 5 cái cây về trồng.
Khi cây ra bông nở được 5 cái bông màu hồng.
Em bơi sang sông đem bông hồng mà đi bán.
Bên kia sông mua xong hết bông hồng còn cây không.
 
Tôi thương em sao mua toàn cây có bông màu hồng.
Tôi đem cho em 5 chục cây có bông màu vàng.
Tôi khuyên em nên đem bông vàng mà đi bán.
Em không nghe tôi, đem bông hồng rồi sang sông.
 
Bao năm trôi qua tôi được tin em đã về nhà chồng.
Khi tôi sang thăm thấy ngoài sân có bông màu hồng.
Đêm Valen tine em với chồng cùng đi bán.
Xong Valentine, hết bông hồng còn cây không.
 
Sang năm em sinh, sinh được 5 đứa con đầu lòng.
Con em tên chi? Em đặt 5 đứa tên là Hồng.
Đêm valen tine, 5 đứa Hồng ngồi kêu má.
Xong valentine, 5 đứa Hồng ngồi kêu ba.
 
Thôi Thôi, hôm qua tôi được tin em đã không còn.
Tôi sang thắm em, thấy mộ em cúng bông màu hồng.
Dân bên kia sông không có hồng mà chơi nữa,
Dân bên kìa sông chuyển sang hồng màu xanh lam.
 
Tôi thăm em xong cũng lượm 5 cái cây về trồng.
Khi cây ra bông, nở được 5 cái bông màu hồng.
Tôi bơi sang sông đem bông hồng mà đem bán.
Đem theo cây guitar ngồi hát hoài bài trường ca.

To play the most songs, including Trường ca Bông Hồng (Nhạc Chế) by Phan Thành Long by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a a lot of songs, and each of them is easy to master.

Gravatar Image
Like to play Ukulele and Sudoku Game

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *