Trong tim nhau by Tuấn Khanh (trẻ) Ukulele Chords

Posted on

If you are looking for Trong tim nhau ukulele chords, you’ve come to the best place.
You can play versatile instrument Trong tim nhau using ukulele or guitar.
This song by Tuấn Khanh (trẻ) can also be played by that instruments.
=

Trong tim nhau chords has rhythm and included in album.
You can also find another musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Trong tim nhau by Tuấn Khanh (trẻ) Ukulele Chords


1. Đêm qua em chết treo thân
Hay tin mẹ khóc trăm lần
Ô hay nhận xác con về, nhận xác con về
mẹ như chết theo con.

2. Đêm qua anh chết bơ
Như trong giấc ngủ ơ thờ
Anh ơi thân xác rã rời, thương tích không lời
Đau quá anh ơi.

ĐK:
Trong tim nhau ta không là dã thú
Trong tim nhau ta không là kẻ thù
Trong tim nhau ta thấy hình nước Việt
Người Việt tôi có còn người Việt tôi.

Trong tim nhau ta không thù không oán
Trong tim nhau ta chung một quê nhà
Soi tim nhau lớn khôn cùng tiếng mẹ
Người Việt ơi có còn người Việt tôi.

3. Hôm qua em chết xanh xao
Oan khiên vùi lấp nơi nào
Đêm đen chế khuất chân trời
Che khuất phận người
Che khuất em tôi.

Đêm đen che khuất con đường
Che khuất phố phường
Che khuất quê hương.

To play the this songs, including Trong tim nhau by Tuấn Khanh (trẻ) by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a many of songs, and each of them is easy to learn.

Gravatar Image
Like to play Ukulele and Sudoku Game

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *