Tôi Không Muốn Cô Đơn by Mian Ukulele Chords

Posted on

If you are looking for Tôi Không Muốn Cô Đơn ukulele chords, you already come to the right place.
You can play versatile instrument Tôi Không Muốn Cô Đơn using ukulele or guitar.
This song by Mian can also be played by that instruments.
=

Tôi Không Muốn Cô Đơn chords has rhythm and included in album.
You can also find other musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Tôi Không Muốn Cô Đơn by Mian Ukulele Chords


Ai nói cô đơn không buồn chứ
Buồn lắm khi sớm hôm vẫn mình tôi
Chạy một vòng phố đông, thấy bao nhiêu là người đang
Cười cười nói nói với người yêu ngồi phía sau xe.
 
Bạn bè cứ hỏi tôi sống cô đơn đến khi nào đây
Cười trừ vu vơ đâu ai thấu nỗi lòng tôi đâu
miệng vẫn nói cô đơn thì có sao đâu
Vẫn sống tốt mà nhưng thật ra tôi chẳng hề vui
tôi thật lòng rất muốn.
 
Đk:
Muốn có một người yêu tôi
Muốn có một người bên tôi
Cùng tôi thoát khỏi cô đơn một lần thôi
I’m so lonely lonely lonely
Cứ mãi mong chờ một hạnh phúc từ một ai đó
Tôi không muốn cô đơn.

To play the most songs, including Tôi Không Muốn Cô Đơn by Mian by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a ton of songs, and each of them is easy to learn.

Gravatar Image
Like to play Ukulele and Sudoku Game

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *