Tình Như Sương Khói by Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for Tình Như Sương Khói ukulele chords, you have visit to the right site.
You can play versatile instrument Tình Như Sương Khói using ukulele or guitar.
This song by can also be played by that instruments.
=

Tình Như Sương Khói chords has Ballade rhythm and included in album.
You can also get another musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Tình Như Sương Khói by Ukulele Chords


Buồn sao em ơi mai em đi rồi
Tình yêu đôi ta giờ thành sương khói
Buồn lên đôi mi một phút yếu lòng
Để một hình bóng xen vào đôi ta.
 
Buồn trong cô đơn trống vắng căn phòng
Làm sao gương xưa lại lành em ơi
Tình trong cơn mê lạc lối không về
Để giờ đánh mất một người anh yêu.
 
Đk:
Tình là sương khói mang em đi rồi
Đường băng cất cánh phi cơ xa rồi
Mang người thương về nơi xa
Mang mùa đông vào tim anh
Gọi Tên Em, Em có biết không.
 
Giờ mình xa cách đại dương mịt mùng
Từ đây lẽ bóng sương đêm một mình
Mong niềm đau sẽ trôi nhanh
Anh và em lại bên nhau
Tình sương khói tưởng xa lại gần nhau.

To play the this songs, including Tình Như Sương Khói by by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a a lot of songs, and each of them is easy to learn.

Gravatar Image
Like to play Ukulele and Sudoku Game

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *