Tình làng gốm (Bhum palei Lan am) by Amâ Nhân Ukulele Chords

Posted on

If you are looking for Tình làng gốm (Bhum palei Lan am) ukulele chords, you have come to the best site.
You can play versatile instrument Tình làng gốm (Bhum palei Lan am) using ukulele or guitar.
This song by Amâ Nhân can also be played by that instruments.
=

Tình làng gốm (Bhum palei Lan am) chords has rhythm and included in album.
You can also get another musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Tình làng gốm (Bhum palei Lan am) by Amâ Nhân Ukulele Chords


1. Làng gốm quê tôi những tấm lòng nhân ái chân thành
Hạnh phúc mang theo mái tranh nghèo vẫn vui người ơi
Tình nghĩa bên nhau chiếc nồi nung sớm chiều con đây
Những bàn tay vấp vả đêm ngày nhìn mây bay theo khói lam chiều

2. Làng gốm quê tôi biết bao lần chuyển biến thân trầm
Từ lúc hoang sơ đến nay thành hóa nơi dừng chân
Làm chốn nương thân gái cùng trai giữ gìn làng quê
Chữ tình yêu nhớ mãi câu thề kề vai nhau sống kiếp cơ cầu

ĐK: Hỏi ai có tìm về làng xưa thân thiết biết bao
Đẹp sao nghĩa tình nỗi niềm riêng ta đã chót trao
Đất nung tươi màu thấm sau ân tình đôi trai gái chăm
Nghĩa nhân lâu dài vẫn thương nhau hoài không hề phai

——————–

1. Bhum palei lan am thei thrap gap rai rak dak pa- dang
Ba tuei haniim phuen sa-ai song a- dei yak yum jum – pataom
Drei ngak mbang anguei mbek gaok lan thun bilan pasang khik
Apuh drei pala ta-ngei rabai prang mbak, jieng mbăng anguei xa-ai song adei

2. Bhum palei lan am muk kei drei maong njek pajiak pajieng
Hadar wek kaok mâti liwik thun dahluw phun kayuw glai patuw
Ba abih yawa prân ngak jiêng sang wang paga bingun aia
Raok jieng hamu hu ginup song mada, ba mai ka mik wa palei nagar

ĐK: Urang ley waih mai di bhum palei rai khik rah mai
Hadiip pathang anit gep, dom baoh panuec ndom puec mayut mayuw
Lan am raong ba mik wa palei nagar kajap karo swan thap
Mayah laik angin rabuk nde halei oh ma da parabha bhar riya

To play the this songs, including Tình làng gốm (Bhum palei Lan am) by Amâ Nhân by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a a lot of songs, and each of them is easy to learn.

Gravatar Image
Like to play Ukulele and Sudoku Game

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *