Tình là gì by Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for Tình là gì ukulele chords, you have visit to the right place.
You can play versatile instrument Tình là gì using ukulele or guitar.
This song by can also be played by that instruments.
=

Tình là gì chords has rhythm and included in album.
You can also find another musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Tình là gì by Ukulele Chords


1. Đêm cô liêu
Trăng rụng bên cầu quạnh hiu
Đợi chờ đợi đêm thâu
Bóng người đi cuối nẻo biên thuỳ
Không hẹn ngày về.

Ngày lại ngày chờ trông chốn xa
Nghe lả lơi ngỡ chân người đi
Lòng bồi hồi chờ mong bóng ai
Sương tuyết phai dấu chân người xưa.

2. Đêm cô đơn
Một bóng giữa trời lang thang
Lòng buồn rầu yêu ai
Người ra đi chẳng thấy quay về
Cho lệ khóc tuôn trào.

Ngày lại ngày chờ mong nhớ thương
Yêu làm chi cho khổ đau triền miên
Tình là gì người hãy nói đi
Nói cho ta bớt cơn sầu đau.

To play the most songs, including Tình là gì by by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a a lot of songs, and each of them is easy to master.

Gravatar Image
Like to play Ukulele and Sudoku Game

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *