Tìm Một Ánh Sao by Hoàng Trọng Ukulele Chords

Posted on

If you are looking for Tìm Một Ánh Sao ukulele chords, you have come to the right site.
You can play versatile instrument Tìm Một Ánh Sao using ukulele or guitar.
This song by Hoàng Trọng can also be played by that instruments.
=

Tìm Một Ánh Sao chords has rhythm and included in album.
You can also get other musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Tìm Một Ánh Sao by Hoàng Trọng Ukulele Chords


1. Mây cuốn mịt mù che khuất ánh sao
Lạnh lùng sương xuống đã lâu
Hồn đêm nay mơ về đâu?
Nhiều khi nhìn trời sao chiếu thần tiên
Lòng hằng mơ ánh sao hiền
Lộng lẫy sáng giữa trời đêm
 
Tôi muốn tìm về vang bóng lúc xưa
lòng sao mãi ngẩn ngơ
Tàn đêm qua tôi nằm
mơ trời vừa tan bóng hoàng hôn
Một vì sao rớt trong hồn
Dịu như ngàn câu mến thương!
 
Bao nhiêu tình thơ chìm trong cõi xa mờ
Bao nhiêu lần đêm xuống mơ hồ
Ngôi sao ngày xưa, hiện trong tim rạng rỡ
Rồi tan biến thành ngàn thương nhớ.
 
Nhưng đã muộn làm sao níu giấc
Tìm làm sao những phút xưa
Ngùi trông sương rơi thờ ơ
Giờ đây ngoài trời khuya vắng mình tôi
Tìm vì sao khuất bên trời
Thầm mơ một tinh tú rơi.
 
2. Tê tái lặng nhìn năm tháng lướt mau
Nghẹn ngào như mới vắng nhau
Hồn mênh mang mơ về đâu?
Mộng xưa tàn rồi tôi vẫn còn
Tình ngày xưa có xa mờ
Lòng vẫn luyến nhớ ngày xưa
 
Năm ấy mình thường đi dưới ánh sao
Hẹn rằng khi thấy nhớ nhau
Mình ra bên song tìm sao
Nhìn sao thề rằng yêu mãi người ơi!
nhiều giông tố trong đời
cho ngàn sao đổi ngôi!
 
Nay xa ngàn phương, lòng se sắt khôn lường
Đêm đêm sầu thương nhớ qua hồn
Tôi đi tìm sao, thầm ôm trong vạt áo
Mà sao khuất mờ bên trời cao
 
Không biết giờ này phương ấy xa xôi
Người tình xưa có nhớ tôi
Mà đi trong sương mờ rơi
mơ, mà nhìn lên cõi trời cao
ngùi thương những năm nào
mong tìm một ánh sao?

To play the this songs, including Tìm Một Ánh Sao by Hoàng Trọng by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a a lot of songs, and each of them is easy to master.

Gravatar Image
Like to play Ukulele and Sudoku Game

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *