Tiễn bạn về miền tây by Ukulele Chords

Posted on

If you are looking for Tiễn bạn về miền tây ukulele chords, you have come to the right place.
You can play versatile instrument Tiễn bạn về miền tây using ukulele or guitar.
This song by can also be played by that instruments.
=

Tiễn bạn về miền tây chords has rhythm and included in album.
You can also find other musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Tiễn bạn về miền tây by Ukulele Chords


Anh về miền tây nắng ấm
Xa miền đông bắc lạnh căm
Mang theo chút tình tri kỷ
Còn tôi một nỗi buồn thầm.

Ngày quen anh còn vui tươi
Đến mang cho nhau hương đời
Bây giờ anh chừng mệt mỏi
Tôi thường nghĩ ngợi xa xôi.

Cùng một thân phận lưu vong
Cùng mang một vết thương lòng
Thời gian đi qua lặng lẽ
Tàn dần một kiếp long đong.

Đời rồi đưa đẩy về đâu
Bao giờ mới lại gặp nhau
Ngày ấy đôi mái đầu bạc
Cùng ngồi nhắc chuyện xưa sau.

Sầu tôi trên dăm bài thơ
Anh những ca khúc bơ
Bước chân những chiều chủ nhật
Còn lang thang đến bao giờ.

Anh xa theo dòng đời trôi
Những chiều bên nhau hết rồi
Mai này khi nao nhớ lại
Một mình tôi ngắm chiều rơi.

To play the most songs, including Tiễn bạn về miền tây by by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a ton of songs, and each of them is easy to master.

Gravatar Image
Like to play Ukulele and Sudoku Game

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *