Thương về Gò Công by Lê Dinh Ukulele Chords

Posted on

If you are looking for Thương về Gò Công ukulele chords, you already visit to the right site.
You can play versatile instrument Thương về Gò Công using ukulele or guitar.
This song by Lê Dinh can also be played by that instruments.
=

Thương về Gò Công chords has rhythm and included in album.
You can also find another musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Thương về Gò Công by Lê Dinh Ukulele Chords


Nhớ nhung ôi thiết tha vùng đất quê hương mình
Quê tôi Gò Công đẹp xinh như gấm hoa
Còn biết bao nhiêu tình.

Ôi quê mình đẹp sao xứng danh địa linh
Dòng sơn quy đất lành bia đá còn ghi

Công ơi, ai về nhớ mãi trong lòng
Mênh mong đám lá tối trời mênh mông
Công đất quý là đây
Phong thuỷ hợp nhất nơi này quê tôi.

Công, nước chảy xuôi dòng
Qua sông Cửa Tiểu, qua Bình Luông Đông
Công, nước chảy miên man
Qua sông Cửa Đại, nối liền Tiền Giang

Nắng trưa lên rất cao ngoài xóm đi vào
Đi ngang bờ ao, gặp em đang hái cau để má ăn trầu.

Ai qua Gò Công mà không ghé thăm chợ dinh
Để nghe tiếng hò cô gái ngoài kinh
ơi, em là con gái xứ
Quanh năm sông vắng đưa đò nuôi me
Nhà em ở xóm giòng tre
Anh về nhớ ghé thăm mẹ thăm em.

To play the most songs, including Thương về Gò Công by Lê Dinh by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a a lot of songs, and each of them is easy to master.

Gravatar Image
Like to play Ukulele and Sudoku Game

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *