Thư Xuân Trên Vùng Cao by Trịnh Lâm Ngân Ukulele Chords

Posted on

If you are looking for Thư Xuân Trên Vùng Cao ukulele chords, you have come to the right place.
You can play versatile instrument Thư Xuân Trên Vùng Cao using ukulele or guitar.
This song by Trịnh Lâm Ngân can also be played by that instruments.
=

Thư Xuân Trên Vùng Cao chords has Boléro rhythm and included in album.
You can also get another musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Thư Xuân Trên Vùng Cao by Trịnh Lâm Ngân Ukulele Chords


Mời anh mời chị mùa xuân lên đây thăm tôi
Nơi xa xôi khuất nẻo thưa người
Núi rừng mịt mù sương
Mời em một lần rời xa nơi đang yên vui
Lên đây thăm lính ở trên rừng
Ðể cùng ngọt bùi xớt chia
 
ĐK: Thành phố xuân về vui rộn nhịp
Chân người chen chân lụa là khoe
Sợ rằng đồn ta nay chẳng ai thăm
 
E Tết lại không rượu mềm môi
Không bánh không trà chẳng hát xướng
Chắc lại mừng xuân bằng quân lương khô
Ðón giao thừa bằng đèn hỏa châu rơi
 
Mời anh, mời chị, mời em lên đây thăm tôi
Thư xuân đi tính đã bao ngày
Biết người nhận được chưa
Nhìn mai nở vàng lòng tôi sao nghe chơi vơi
Xuân ơi xuân nếu chẳng vui
Hãy đừng đừng tìm đến chi

To play the most songs, including Thư Xuân Trên Vùng Cao by Trịnh Lâm Ngân by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a ton of songs, and each of them is easy to master.

Gravatar Image
Like to play Ukulele and Sudoku Game

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *