this love by Ukulele Chords

Posted on

If you are looking for this love ukulele chords, you’ve visit to the best place.
You can play versatile instrument this love using ukulele or guitar.
This song by can also be played by that instruments.
=

this love chords has Ballade rhythm and included in album.
You can also find other musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

this love by Ukulele Chords


Và nếu
thời gian trở lại , có thể nào xóa hết ký ức xưa , có những lời anh không thể nói ra mà, người hỡi em có hiểu cho anh ?
Thật sự anh cảm thấy rất đau , phải lặng im chìm trong vô vọng . Vì thế nên trái tim anh cảm thấy thật sai lầm.
Dù rằng em nhưng anh muốn nói , sống thiếu em là điều anh không thể .
Và giờ đây em là tất cả trong trái tim anh, thời gian sẽ trôi qua nếu anh có em.
 
Ạnh yêu em , anh cám ơn em , hãy cho anh được ôm lấy em , thì ta vẫn mãi luôn bên nhau .
Nếu thời gian có quay trở lại, liệu rằng em có giữ ? Dẫu biết sẽ chỉ thêm đau buồn …..
Mọi cố gắng cũng không thể lay động được trái tim em , thì anh mãi luôn chờ em …
..
Người yêu ơi , em có biết sống thiếu em là điều anh không thể ,
và giờ đây em là tất cả trong trái tim anh, thời gian sẽ trôi qua nếu anh có em .
Anh yêu em , anh cảm ơn em , hãy cho anh được ôm lấy em . Mặc thời gian cứ trôi ta vẫn mãi luôn bên nhau

To play the most songs, including this love by by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a ton of songs, and each of them is easy to learn.

Gravatar Image
Like to play Ukulele and Sudoku Game

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *