Thiên Thần Áo Trắng by Minh Thư Ukulele Chords

Posted on

If you are looking for Thiên Thần Áo Trắng ukulele chords, you have visit to the right place.
You can play versatile instrument Thiên Thần Áo Trắng using ukulele or guitar.
This song by Minh Thư can also be played by that instruments.
=

Thiên Thần Áo Trắng chords has rhythm and included in album.
You can also get another musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Thiên Thần Áo Trắng by Minh Thư Ukulele Chords


Ngày em gần đôi mươi đạp xe về trên phố quen
Bỗng nghe lòng câu bình yên, thật sao hồn nhiên
Ngày em tà áo trắng chạy trên đường sao quá nhanh
Biết bao người không được theo, chỉ 1 phút làm quen
 
Em lặng im để cho hàng mi nói giùm
Cho lòng ai từ nay luôn mãi vấn vương
 
Thiên thần áo trắng trong tâm hồn tôi
Chợt về chợt đến sao không dừng chân
Tìm lại con phố hôm nao em đã qua
Thiên thần áo trắng cho tôi bình yên
Một ngày thật ấm khi em lại đến
Trở về con phố khi xưa ta chung đôi.

To play the this songs, including Thiên Thần Áo Trắng by Minh Thư by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a ton of songs, and each of them is easy to master.

Gravatar Image
Like to play Ukulele and Sudoku Game

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *