Thế Thôi by Dương Trường Giang Ukulele Chords

Posted on

If you are looking for Thế Thôi ukulele chords, you already visit to the right place.
You can play versatile instrument Thế Thôi using ukulele or guitar.
This song by Dương Trường Giang can also be played by that instruments.
=

Thế Thôi chords has Ballade rhythm and included in album.
You can also find another musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Thế Thôi by Dương Trường Giang Ukulele Chords


Có những nụ cười bế nhỏ
Có nhưng tình yêu bé nhỏ
Có những dại khờ dại khờ
Thế thôi…
Có những con đường bé nhỏ
Có những lần hẹn nơi đó
Thế thôi…
Mưa rơi mưa rơi góc phố
Mưa rơi ướt tóc e rồi
A xao xuyến …
Cơn mưa như rơi cố ý
Cơn mưa cho ta đứng bên nhau
Có nhau… Thế thôi
Bờ môi lại sát bên nhau nhé
Và ta lại nắm tay nhau và tay
lại bước chung đường và ta bên nhau mãi
Thế thôi
Tình nhỏ bé đến như thế
Và a sẽ mãi yêu e sẽ mãi bên e
sẽ luôn giữ e bên a k thể mất e
Thế thôi

To play the most songs, including Thế Thôi by Dương Trường Giang by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a a lot of songs, and each of them is easy to master.

Gravatar Image
Like to play Ukulele and Sudoku Game

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *