Thần Tượng Giê-su by Lm. Jos Nguyễn Công Luận Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for Thần Tượng Giê-su ukulele chords, you’ve come to the best site.
You can play versatile instrument Thần Tượng Giê-su using ukulele or guitar.
This song by Lm. Jos Nguyễn Công Luận can also be played by that instruments.
=

Thần Tượng Giê-su chords has Blues rhythm and included in album.
You can also get other musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Thần Tượng Giê-su by Lm. Jos Nguyễn Công Luận Ukulele Chords


Lời 1:
Xin tôn vinh Giêsu lên ngôi thần tượng
và xin tôn vinh Giêsu gương mẫu tình yêu
Xin tôn vinh thần tượng Giêsu mãi mãi
nguyện suốt đời chỉ yêu một mình Giêsu
 
Lời 2:
Như Giêsu luôn luôn bao dung hiền từ
gọi tên Giakêu con tim hấp hối chờ mong
Nhưng hôm nay mặt trời yêu thương dẫn lối
nguyện suốt đời chỉ yêu một mình Giêsu
 
ĐK:
Hãy yêu như Giêsu yêu đến quên thân mình
hiến thân cho tha nhân không tính toán hơn thua
Cứ yêu như Giêsu đời sẽ đẹp tuyệt vời
Cứ yêu như Giêsu trần gian kia rồi sẽ hóa lên……Địa Đàng
 
Lời 3:
Như Giêsu dang tay yêu thương mọi người
gọi tên Phaolô con tim yêu mến cuồng si
nhưng hôm nay gặp được Giêsu cứu chúa
nguyện suốt đời chỉ yêu một mình Giêsu

To play the most songs, including Thần Tượng Giê-su by Lm. Jos Nguyễn Công Luận by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a ton of songs, and each of them is easy to master.

Gravatar Image
Like to play Ukulele and Sudoku Game

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *