Tan vào đêm by Đặng Hiền Ukulele Chords

Posted on

If you are looking for Tan vào đêm ukulele chords, you have visit to the best site.
You can play versatile instrument Tan vào đêm using ukulele or guitar.
This song by Đặng Hiền can also be played by that instruments.
=

Tan vào đêm chords has rhythm and included in album.
You can also find another musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Tan vào đêm by Đặng Hiền Ukulele Chords


Đêm về đêm sâu lắng
Bối rối một lời tình
Nỗi buồn em mím lặng
Sóng tan vào đắm mê.

Đêm về đêm im vắng
Đêm chép một lời kinh
Bên đời nghe vắng lạnh
Nhớ nhau lòng buốt đau.

Vạt nắng và bóng đêm
Rời rã lời của em
Trăm năm là duyên nợ
Để tình ta trong mơ.

Đêm về đêm yêu dấu
Sám hối cuộc tình sầu
rời đêm ngấn lệ
Nhớ nhau nào thấy nhau.

To play the this songs, including Tan vào đêm by Đặng Hiền by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a many of songs, and each of them is easy to learn.

Gravatar Image
Like to play Ukulele and Sudoku Game

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *