Tam nam vẫn phú by Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for Tam nam vẫn phú ukulele chords, you already come to the best place.
You can play versatile instrument Tam nam vẫn phú using ukulele or guitar.
This song by can also be played by that instruments.
=

Tam nam vẫn phú chords has rhythm and included in album.
You can also find other musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Tam nam vẫn phú by Ukulele Chords


Đêm nằm vắt trán suy tư.
Vì sao số kiếp buồn ơi là buồn.
Đã nghèo còn mắc cái eo.
Hên đâu chẳng thấy mà chỉ xui hoài.
Nhân gian xưa có câu rằng :
Tam nam bất phú in hằn trong tim.
Ngày nay có 1 gia đình
Có con 3 đứa chỉ toàn là trai.
Anh cả hơi chút khù khờ.
Lấy vợ rể chịu nhiều hẩm hiu.
Thằng 2 học thức đàng hoàng.
Nhưng lo sự nghiệp nên quên duyên tình.
Cậu út yêu sớm ham chơi.
Phải làm bố trẻ chăm con mỗi ngày.
Sau khi quyết chí vượt qua.
Gia đình hạnh phúc cả nhà an vui.
Ngày xưa bất phú tam nam.
Bây giờ bất phú tam nam xưa rồi.
3 trai cố gắng làm giàu
tam nam vẫn phú vẫn giàu đấy thôi.
3 trai cố gắng làm giàu tam
nam vẫn phú vẫn giàu đấy thôi.

To play the most songs, including Tam nam vẫn phú by by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a ton of songs, and each of them is easy to learn.

Gravatar Image
Like to play Ukulele and Sudoku Game

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *