Ru lại lời ru by Trần Hoàng Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for Ru lại lời ru ukulele chords, you’ve come to the best place.
You can play versatile instrument Ru lại lời ru using ukulele or guitar.
This song by Trần Hoàng can also be played by that instruments.
=

Ru lại lời ru chords has rhythm and included in album.
You can also find other musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Ru lại lời ru by Trần Hoàng Ukulele Chords


Intro:

1. Thương trắng đêm nay mẹ ru con ngũ
Thương con ấm đầu mẹ trăn trở giấc không yên
Mẹ hát lời ru năm xưa thời thơ dại
Ngoại đã ru mẹ thuở còn nằm nôi

Ầu ơ chim trời ai đễ đếm lâu
Nuôi con ai dễ kể công tháng ngày
Nuôi con mới thấu ơn dày
Công cha ngĩa mẹ đắp đầy bể Đông

ĐK: Bể đông lòng mẹ đong đầy
Nghĩa mẹ chín tháng mười ngày cưu mang
Ơn cha dưỡng dục đôi đàng
Thái Sơn cao ngất tràn dang tình người

2. Con ngũ cho ngoan ầu ơ ngon giấc
Thơ ngây qua rồi mai này lớn khôn lên
Giữ lấy lời ru muôn năm chẳng phai mờ
Đến mãi muôn đời tiếng hát còn vang

ơi khi nào hết nước biển đông
Câu ca dao ấy vẫn không xóa mờ
Ơn cha con mãi tôn thờ
Nghĩa mẹ sâu nặng bao giờ con quên

To play the most songs, including Ru lại lời ru by Trần Hoàng by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a ton of songs, and each of them is easy to learn.

Gravatar Image
Like to play Ukulele and Sudoku Game

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *