Rẽ trái rẽ phải by Hamlet Trương Ukulele Chords

Posted on

If you are looking for Rẽ trái rẽ phải ukulele chords, you’ve visit to the right site.
You can play versatile instrument Rẽ trái rẽ phải using ukulele or guitar.
This song by Hamlet Trương can also be played by that instruments.
=

Rẽ trái rẽ phải chords has rhythm and included in album.
You can also get other musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Rẽ trái rẽ phải by Hamlet Trương Ukulele Chords


1. Cuối đường vắng có một người vẫn đứng đó
Lòng ngập tràn bao đắng đo bàn chân muốn bước như lại lo
Lúc người nói muốn em rời bỏ tất cả
Để bên anh cùng anh sánh đôi con đường tình yêu.
 
2. Nếu người biết đã bao lần khóc tiếc nuối
còn một người trước anh thầm mong anh hiểu cho lòng em
Nắm chặt tay ngã ba đường phải cố bước
Tìm ra đường mình khắc ghi chọn cho mình một lối đi.
 
ĐK:
Giờ rẽ trái đi cùng anh đến nơi đôi ta hằng
Còn rẽ phải thì em trở về cùng người từng hẹn ước
Lòng em muốn đi cùng anh nhưng người đó phải làm sao
Biết thế nào chọn cả hai biết thế nào.

To play the most songs, including Rẽ trái rẽ phải by Hamlet Trương by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a a lot of songs, and each of them is easy to learn.

Gravatar Image
Like to play Ukulele and Sudoku Game

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *