Quên cây cầu dừa by Ukulele Chords

Posted on

If you are looking for Quên cây cầu dừa ukulele chords, you’ve come to the right place.
You can play versatile instrument Quên cây cầu dừa using ukulele or guitar.
This song by can also be played by that instruments.
=

Quên cây cầu dừa chords has Rap rhythm and included in album.
You can also find other musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Quên cây cầu dừa by Ukulele Chords


1. Em sao quên cây cầu dừa tuổi thơ ấu nô đùa
Em sao quên cây cầu dừa từng sương gió quanh mùa
Cầu dừa hừng đông mưa trơn anh đưa, cầu dừa hoàng hôn rong chơi em đưa
Thân ai thừa sao dối lừa chim sáo bay nỡ quên cây cầu dừa

2. Em sao quên cây cầu dừa rằm trong ánh trăng thề
Em sao quên cây cầu dừa đường khuya có nhau về
Cầu dừa nằm im cho em qua đê, cầu dừa lặng thinh thương ai chân quê
Câu ước thề thôi não nề chim sáo bay nỡ quên cây cầu dừa.

ĐK: À à ơi á ơi. À à ơi á ơi
Cầu dừa dãi nắng dầm mưa để anh di sớm về trưa một mình
À à ơi á ơi. À à ơi á ơi
Một mình tội lắm ai ơi mặc anh thui thủi với cây cầu dừa

3. Em sao quên cây cầu dừa tuổi hoa bướm ban đầu
Em sao quên cây cầu dừa dòng kinh nhỏ xanh màu
Cầu dừa dìu chân em đi đêm thâu, cầu dừa chờ anh tim yêu in sâu
Nay bóng cầu giăng mắt sầu chim sáo bay nỡ quên cây cầu dừa

To play the most songs, including Quên cây cầu dừa by by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a many of songs, and each of them is easy to learn.

Gravatar Image
Like to play Ukulele and Sudoku Game

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *