Nhớ lại trong đêm nay by Ukulele Chords

Posted on

If you are looking for Nhớ lại trong đêm nay ukulele chords, you already come to the best place.
You can play versatile instrument Nhớ lại trong đêm nay using ukulele or guitar.
This song by can also be played by that instruments.
=

Nhớ lại trong đêm nay chords has Valse rhythm and included in album.
You can also find other musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Nhớ lại trong đêm nay by Ukulele Chords


Nhớ lại trong đêm nay,
nửa đời ta đã sống
Nhớ lại nhớ từng ngày,
nơi quê hương khuất bóng

Nhớ lại trong đêm nay,
nhớ ngày mới mở mắt
Chiến cuộc lùa ta bay,
theo đường bay tang tóc

Nhớ lại nhớ từng ngày,
nhớ lại trong đêm nay
Từ ngôi trường thơ ấu,
nhớ mặt từng ông thầy,
nhớ chỗ ngồi cuối lớp

Nhớ lại trong đêm nay,
nửa đời qua thoáng chốc
Bạn bè như lá cây,
rụng giữa mùa rất biếc

Nhớ lại trong đêm nay,
nhớ lại nhớ từng ngày
Cửa đời ta đã đóng,
đừng nói về tương lai
với những đời phiêu bạt

Nhớ lại trong đêm nay,
giữa chỗ ngồi rất lạ
tự hỏi: “Ta là ai?” ,
“Làm trong quá khứ?”

Nhớ lại trong đêm nay,
cả trăm điều muốn khóc
Còn ta trong Việt Nam
Tiếc gì … tiếc gì giòng máu cuối.
Còn ta trong Việt Nam
Tiếc gì … tiếc gì giòng máu cuối.

To play the most songs, including Nhớ lại trong đêm nay by by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a many of songs, and each of them is easy to master.

Gravatar Image
Like to play Ukulele and Sudoku Game

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *