Người yêu dấu by Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for Người yêu dấu ukulele chords, you already visit to the right place.
You can play versatile instrument Người yêu dấu using ukulele or guitar.
This song by can also be played by that instruments.
=

Người yêu dấu chords has Ballade rhythm and included in album.
You can also get another musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Người yêu dấu by Ukulele Chords


Người yêu dấu, biết bao giờ được trông thấy anh
Cùng em sánh vai, dìu em bước trên
Đường nắng ban mai ngàn hoa
 
Người yêu dấu, những kỷ niệm ngày xưa khó phai
Giờ đây vắng anh, lòng em nhớ nhung
Thầm khóc cho duyên mình
 
ĐK: Nhìn đàn chim én tung cánh..
Nhắn tin về phương trời xa…
Biết anh còn thương nhớ đến người xưa
Đã trao anh trọn tình yêu của tuổi mộng
 
Người yêu dấu, những tháng ngày mình đã cách xa
Dù xa vắng anh, lòng em vẫn luôn
Thầm nhớ anh muôn đời
 
 
Lyrics by James Wong
曲: 黃霑 詞: 黃霑
忘記他
Forget Him
(Mong Gei Ta)
 
忘記他 等於忘掉了一切
Mong Gei Ta, Dun Yu Mong Dil Liu Yat Chai
等於將方和向拋掉
Dun Yu Cheun Fong Wo Heun Pow Dil
遺失了自己
Wai Suc Liu Chi Gei
 
忘記他 等於忘盡了歡喜
Mong Gei Ta, Dun Yu Mong Chuen Liu Foon Hai
等於將心靈也鎖住
Dun Yu Cheun Sum Ning Yea Saw Chu
同苦痛一起
Tun Fu Toon Yat Hey
 
Chorus: 從來只有他
Chung Loy Tze Yau Ta
可以令我欣賞自己
Ho Yi Ning Gho Yua sheun Chi Gei
更能讓我去用愛
Gun Nun Yeun Gho Hui Yun Ngoi
將一切平凡事 變得美麗
Chuen Yat Chai Ping Fan See Bin Duc Mei Lai
 
忘記他 怎麼忘記得起
Mong Gei Ta, Chum Mo Mong Gei Duc Hey
銘心刻骨來永久記住
Ming Sum Huk Gwun Loi Wing Kow Gei Chui
從此永無盡期
Chun Chi Wing Mo Jang Kay

To play the most songs, including Người yêu dấu by by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a ton of songs, and each of them is easy to master.

Gravatar Image
Like to play Ukulele and Sudoku Game

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *