Ngôi nhà vắng tênh by Hoàng Thống Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for Ngôi nhà vắng tênh ukulele chords, you have come to the best place.
You can play versatile instrument Ngôi nhà vắng tênh using ukulele or guitar.
This song by Hoàng Thống can also be played by that instruments.
=

Ngôi nhà vắng tênh chords has Bossa Nova rhythm and included in album.
You can also get other musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Ngôi nhà vắng tênh by Hoàng Thống Ukulele Chords


Phố phường đã lên đèn mà cha chưa thấy về
Tiếng cười nói trong nhà của ai sao thấy lạ ghê
Tháng ngày vốn êm đềm giờ đây sao thấy ê chề
Ngôi nhà vắng tênh buồn ghê
 
Tiếng ai khóc trong nhà mà sao nghe rất tội
Biết cho đến khi nào thì con đây sẽ mồ côi
Mấy ngày cha không về mẹ ơi con đói rồi
Ngôi nhà vắng tênh trời ơi
 
Một ngày con thấy bóng dáng cha về giữa đêm
Tiếng mưa tầm tã giọng nói say mềm
Và rồi cha vươn đôi tay gạt hết đi yêu thương gia đình
Đau lắm cha ơi
 
Mẹ ơi đừng khóc
Tìm nơi nương náu
Cơn bão qua rồi
Sẽ còn mãi trong lòng thôi

To play the most songs, including Ngôi nhà vắng tênh by Hoàng Thống by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a a lot of songs, and each of them is easy to master.

Gravatar Image
Like to play Ukulele and Sudoku Game

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *