Ngợi ca Thiên Chúa by Mai Thi Thiên Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for Ngợi ca Thiên Chúa ukulele chords, you already visit to the right place.
You can play versatile instrument Ngợi ca Thiên Chúa using ukulele or guitar.
This song by Mai Thi Thiên can also be played by that instruments.
=

Ngợi ca Thiên Chúa chords has rhythm and included in album.
You can also get other musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Ngợi ca Thiên Chúa by Mai Thi Thiên Ukulele Chords


1. Nhìn bầu trời trời xanh bao la
Với những áng mây lững lờ
Ồ diệu kỳ việc do tay Chúa
Làm cho con ngất ngây

Đẹp tuyệt vời biển xanh xanh biếc
Với những lớp sóng xô bờ
Ồ lạ lùng việc do tay Chúa
Ngài làm nên thế gian

ĐK1:
Cây cối cất tiếng hát ngợi khen
Đồi núi reo vang lên câu ca tạ ơn
Sóng biển cũng nhảy múa ngợi ca
Quyền năng Thiên Chúa

Con sẽ đến hát xướng ngợi khen
Và chúc tôn vua trên muôn vua quyền năng
Cả thế giới sẽ đến ngợi ca
Tình yêu thiên chúa Cha toàn năng.

2. Nhìn bầu trời trời đêm mênh mông
Lấp lánh ánh sao xa vời
Ồ tuyệt đẹp vầng trăng lung linh
Quà do Thiên Chúa ban

Lòng bồi hồi tạ ơn Thiên Chúa
Đấng Chủ tế của muôn loài
Ngài tạo dựng vạn vật xinh tốt
Và yêu thương thế gian

ĐK2:
Trong gió có tiếng hát ngợi khen
Và tiếng mưa rơi rơi nhưu dâng lời ca
Biển cả nổi tiếng sóng ngày đêm
Ngợi ca Thiên Chúa

Con sẽ mãi chúc tán ngợi khen
Và chúc tôn danh Giê-hô-va toàn năng
Cả thế giới sẽ đến thờ tôn
Giê-su là Chúa, vua mọi vua.

To play the most songs, including Ngợi ca Thiên Chúa by Mai Thi Thiên by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a ton of songs, and each of them is easy to learn.

Gravatar Image
Like to play Ukulele and Sudoku Game

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *