Ngát hương đàm nở by Trường Khánh Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for Ngát hương đàm nở ukulele chords, you’ve visit to the best site.
You can play versatile instrument Ngát hương đàm nở using ukulele or guitar.
This song by Trường Khánh can also be played by that instruments.
=

Ngát hương đàm nở chords has rhythm and included in album.
You can also get another musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Ngát hương đàm nở by Trường Khánh Ukulele Chords


1. Lâm-tỳ- ni ngát hương hoa Vô ưu thơm lành
Tay Ma- gia vin cành Tất-đạt- đa đản sanh
Muôn chim ca âm vang ngọt ngào
Non sông như thay đổi cho đời yên vui

2. Tâm thành dâng Bổn sư hôm nay con quay về
Tai con nghe lời vàng Tất-đạt ngời ánh quang
Con chấp tay con xin lạy Ngài
Cho con mau ra khỏi đêm dài vô minh.

ĐK: Ngày đản sanh hương ngát bay trong nắng hồng
Ngày đản sanh khói hương trầm, hương trần nhẹ bay
Con chấp tay khấn nguyện Bổn
Cho con vui sống trong Đạo từ

3. Hương từ bi ngát bay trong yêu thương vơi đầy
Con đang mơ lời Ngài suốt cuộc đời không phai
Xin quên đi bao nhiêu hận thù
Cho con vui trong cõi dương trần đau thương.

To play the most songs, including Ngát hương đàm nở by Trường Khánh by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a many of songs, and each of them is easy to master.

Gravatar Image
Like to play Ukulele and Sudoku Game

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *