Mưa rơi by Ukulele Chords

Posted on

If you are looking for Mưa rơi ukulele chords, you have visit to the right place.
You can play versatile instrument Mưa rơi using ukulele or guitar.
This song by can also be played by that instruments.
=

Mưa rơi chords has Tango rhythm and included in album.
You can also get another musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Mưa rơi by Ukulele Chords


Mưa rơi chiều nay vắng người
Bên thềm gió lơi
Mơ bóng ngàn khơi
Mưa rơi màn đêm xuống rồi
Mây sầu khắp nơi
Thương nhớ đầy vơi.

Bâng khuâng nghe tiếng tơ dịu dàng
Nhìn lá úa theo hoa tàn
Tiếc thay phút giây lìa tan.

Ai đi như xóa bao lời thề.
Thuyền theo nước trôi không về
Thấu cùng lòng ai não nề
Riêng chốn phòng khuê.

Mưa rơi đìu hiu dưới trời
Ðêm dài vắng ai
Thương nhớ nào nguôi.

To play the most songs, including Mưa rơi by by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a ton of songs, and each of them is easy to learn.

Gravatar Image
Like to play Ukulele and Sudoku Game

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *