Mùa hoa tuyết by Xuân Điềm Ukulele Chords

Posted on

If you are looking for Mùa hoa tuyết ukulele chords, you’ve come to the best place.
You can play versatile instrument Mùa hoa tuyết using ukulele or guitar.
This song by Xuân Điềm can also be played by that instruments.
=

Mùa hoa tuyết chords has Slow Rock rhythm and included in album.
You can also get another musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Mùa hoa tuyết by Xuân Điềm Ukulele Chords


Chậu kiểng hôm qua nay ai thế cây màu lá ngà
Và tuyết đâu rơi trên cành thông lá ngọn đông phong
Kìa muôn tinh tú như ai hát từ quãng cao
Nơi nơi sáng ngời ánh sao giăng mắc khoe ngàn sắc màu

Chợt nhớ ra ngay mùa hoa tuyết năm xưa đã về
Ngày lễ Noel nhưng đồn xa khó về thăm em
Chạnh khơi thương nhớ em anh giữa mùa giáng sinh
Bơ vơ ngóng người chiến binh chắc em anh đang cầu kinh

Lạy Chúa, Chúa cứu thế non nước con ngàn dâu bể
Chinh chiến lan tràn sơn khê xin giúp cho vượt bến
Xin cho bao kẻ ra đi lại về
Vợ trẻ không hai lần đò, bầy trẻ không cha sầu lo

Lạy Chúa thương con người yêu dấu không mòn tấc lòng
Thì dẫu xa nhau nhưng niềm tin Chúa càng thâm sâu
Tình chung hai đứa như hoa tuyết mùa giáng sinh
Trung trinh gởi người chiến binh tuy cách xa nhưng mà gần nhau

To play the this songs, including Mùa hoa tuyết by Xuân Điềm by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a a lot of songs, and each of them is easy to master.

Gravatar Image
Like to play Ukulele and Sudoku Game

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *