Mưa gieo sầu nhớ by Tô Vũ Hoàng Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for Mưa gieo sầu nhớ ukulele chords, you already come to the right place.
You can play versatile instrument Mưa gieo sầu nhớ using ukulele or guitar.
This song by Tô Vũ Hoàng can also be played by that instruments.
=

Mưa gieo sầu nhớ chords has rhythm and included in album.
You can also find another musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Mưa gieo sầu nhớ by Tô Vũ Hoàng Ukulele Chords


1. Mưa buồn mưa rơi mãi
Ru hồn ai tê tái
Đơn côi lê bước dài
Lối về biết còn ai đợi ai.

2. Mưa sầu gieo nỗi nhớ
Sóng tình xưa đã lỡ
vơ một kẻ khờ
Thẫn thờ cố tìm mơ tìm mơ.

ĐK:
Giọt buồn mờ khắp lối
Nhói con tim vương bờ môi
Mưa sầu còn mỗi tôi
Giăng kỷ niệm đầy hồn tôi.

Mơ ngày chung lối
Bước chung đôi mộng xa xôi
Mưa buồn rơi mãi thôi
Gieo vết sầu người khuất xa rồi.

3. Mưa hoài dài nỗi nhớ
Môi cười xưa đã lỡ
Mưa rơi tình khép vội
Lê bước về mình tôi với tôi.

To play the most songs, including Mưa gieo sầu nhớ by Tô Vũ Hoàng by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a a lot of songs, and each of them is easy to master.

Gravatar Image
Like to play Ukulele and Sudoku Game

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *