Mưa chiều bến hẹn by Phương Huỳnh Ukulele Chords

Posted on

If you are looking for Mưa chiều bến hẹn ukulele chords, you already come to the right site.
You can play versatile instrument Mưa chiều bến hẹn using ukulele or guitar.
This song by Phương Huỳnh can also be played by that instruments.
=

Mưa chiều bến hẹn chords has rhythm and included in album.
You can also find another musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Mưa chiều bến hẹn by Phương Huỳnh Ukulele Chords


1. Cũng một con đò xưa đưa tôi về giữa một chiều mưa
Bến hẹn ngày xưa nơi đôi mình thường hay đón đưa
Cũng một dòng sông bên bồi bên lở
Cũng nhịp cầu tre đôi bờ thương nhớ
Những đã xa xôi rồi em đã xa tôi rồi còn gì nữa em ơi.

ĐK:
Bạn tình ơi sao nỡ thay lòng
Em đã theo chồng để tôi buồn người ơi biết không
Bìm bịp kêu con nước lớn ròng
Đò ai xa bến để lục bình tím cả một dòng sông.

2. Bến hẹn xưa còn đây nhưng bây giờ tôi biết đợi chờ ai
Chỉ còn lại mình tôi bên con đò tả tơi lẻ loi
Cũng một chiều mưa đôi mình gặp gỡ
Để rồi chiều nay ai sầu ai nhớ
Thôi nhắc chi đau lòng con sáo đã sổ lồng thì để sáo nó bay xa.

To play the most songs, including Mưa chiều bến hẹn by Phương Huỳnh by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a a lot of songs, and each of them is easy to learn.

Gravatar Image
Like to play Ukulele and Sudoku Game

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *