Một thoáng nhìn nhau by Ukulele Chords

Posted on

If you are looking for Một thoáng nhìn nhau ukulele chords, you already come to the best place.
You can play versatile instrument Một thoáng nhìn nhau using ukulele or guitar.
This song by can also be played by that instruments.
=

Một thoáng nhìn nhau chords has Slow Rock rhythm and included in album.
You can also get another musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Một thoáng nhìn nhau by Ukulele Chords


Tôi viết vội bài thơ
Dù giấy trắng là một bức tường
Dù mực đen chỉ mỗi hòn than
Khi một thoáng nhìn thấy em

Tôi viết vội bài thơ
Bởi vì đời còn là
Bởi vì đời còn là thơ
Khi tim tôi còn biết rung động

Tôi sợ một làn hương bay đi
Một làn môi mím lại
Một ánh mắt dâng sầu
Một bàn tay buông xuống
Và một dáng đi khuất bóng nguồn thơ
Tôi sợ thực tại đau thương
Tôi sợ thực tại đau thương
Sao em đến vội đi
Sao em cười vội khóc
Sao em đưa tay vội vàng buông xuống?
Sao em cười vội vã quay đi

Tôi chép vội bài thơ
Kẻo người đời ngoảnh mặt
Một thoáng nhìn nhau, một thoáng nhìn nhau
Yêu thương dù rất ít, yêu thương dù rất ít
Tôi vẫn vội vàng ghì lấy ý yêu thương

To play the most songs, including Một thoáng nhìn nhau by by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a many of songs, and each of them is easy to master.

Gravatar Image
Like to play Ukulele and Sudoku Game

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *