Một điều là mãi mãi by Rosewood Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for Một điều là mãi mãi ukulele chords, you have come to the right site.
You can play versatile instrument Một điều là mãi mãi using ukulele or guitar.
This song by Rosewood can also be played by that instruments.
=

Một điều là mãi mãi chords has rhythm and included in album.
You can also get other musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Một điều là mãi mãi by Rosewood Ukulele Chords


1. Dù cho đôi khi anh quá thờ ơ
Đôi khi anh quên mất
Anh quá khờ dại, anh quá khờ dại.

cho, đôi khi anh mất niềm tin
Một điều là mãi mãi
Anh vẫn yêu em nhiều
Vẫn yêu thật nhiều

Đừng giận người yêu ơi
Dù chỉ một lần, một lần thôi nhé em.

ĐK:
Cuộc sống vẫn trôi
Xoay quanh một giấc mộng
Nâng niu ngày tháng bình yên như vô tận.

Cuộc sống cứ theo thời gian như quá xa lạ
Xin cho anh một chút niềm tin
Xin cho anh được nói, anh vẫn yêu em.

2. Dù cho cơn mưa rơi ướt lòng anh
Cơn mưa rơi mãi
Anh nhớ em nhiều
Anh nhớ em thật nhiều.

cho đôi khi anh quá thờ ơ
Một điều là mãi mãi
Anh vẫn yêu em nhiều
Vẫn yêu thật nhiều.

Đừng giận người yêu ơi
Dù chỉ một lần một lần thôi nhé em.

Xin cho anh, xin cho anh những đam
Xin cho anh, xin cho anh những đam
Anh vẫn luôn mong chờ anh vẫn khát khao chờ đợi hỡi em.

To play the most songs, including Một điều là mãi mãi by Rosewood by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a many of songs, and each of them is easy to learn.

Gravatar Image
Like to play Ukulele and Sudoku Game

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *