Mong Một Lần Tạ Lỗi Với Em by Ukulele Chords

Posted on

If you are looking for Mong Một Lần Tạ Lỗi Với Em ukulele chords, you have visit to the best place.
You can play versatile instrument Mong Một Lần Tạ Lỗi Với Em using ukulele or guitar.
This song by can also be played by that instruments.
=

Mong Một Lần Tạ Lỗi Với Em chords has rhythm and included in album.
You can also find another musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Mong Một Lần Tạ Lỗi Với Em by Ukulele Chords


Gạt nước mắt kìm nén cơn đau
Khi đã biết mình sẽ xa nhau
Người yêu hỡi ngày tháng qua mau
Nhưng ái ân còn đâu ….
Em cất bước về chốn xa xôi
Nghe tiếng sóng gào thét đơn côi
Dù cố giữ tình vẫn bay đi
Đâu biết rằng người muốn.. xa tôi ..
 
ĐK :
Người ơi người sao vô tình thế..
Một cơ hội cũng chẳng ban ơn
Để tôi được tạ lổi với em.
Dù sao cũng đã một lần yêu.
Tình ơi tình em vô tình quá.
Một cơ hội tôi muốn van xin…
Chỉ mong rằng hãy nghĩ đến tôi
Nhưng có lẽ tôi không được thời…
 
Em cất bước về chốn xa xôi
Nghe tiếng sóng gào thét đơn côi
Dù cố giữ tình vẫn bay đi
Đâu biết rằng người muốn.. xa tôi ..
 
ĐK :
Người ơi người sao vô tình thế..
Một cơ hội cũng chẳng ban ơn
Để tôi được tạ lổi với em.
Dù sao cũng đã một lần yêu.
Tình ơi tình em vô tình quá.
Một cơ hội tôi muốn van xin…
Chỉ mong rằng hãy nghĩ đến tôi
Nhưng có lẽ tôi không được thời…

To play the this songs, including Mong Một Lần Tạ Lỗi Với Em by by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a ton of songs, and each of them is easy to learn.

Gravatar Image
Like to play Ukulele and Sudoku Game

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *