Mình về Hà Tĩnh by Ukulele Chords

Posted on

If you are looking for Mình về Hà Tĩnh ukulele chords, you’ve come to the best site.
You can play versatile instrument Mình về Hà Tĩnh using ukulele or guitar.
This song by can also be played by that instruments.
=

Mình về Hà Tĩnh chords has rhythm and included in album.
You can also get other musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Mình về Hà Tĩnh by Ukulele Chords


thương, thì nghe anh nhủ
Minh về Hà Tĩnh nghe em
Về nghe câu ví dặm
Mẹ ru anh à ơ.

Về nghe em, nắng hè đất nẻ,
Gió Lào qua, bụi chuối, buồng cau
Mời em bát nước chè xanh
Tình sâu nghĩa nặng quê anh nhớ về.

Quê hương anh, đi mô mà nỏ nhớ
Hà Tĩnh ơi sâu nặng ân tình
Mình về Hà Tĩnh mình đi
Nghe câu hò tình quê dịu ngọt

Nước sông La đêm trăng gợn bạc
Khua mái chèo lặn lội cùng em
Về nghe em, về say câu ví quê nhà
Say hương bưởi thơm cam bù trái ngọt
Về đi em, về quê anh thăm dòng sông ngàn phố
Mùa nước nổi vẫn êm đềm
Như khúc hát mẹ ru.

To play the most songs, including Mình về Hà Tĩnh by by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a many of songs, and each of them is easy to learn.

Gravatar Image
Like to play Ukulele and Sudoku Game

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *