Mặc niệm by Phạm Duy Ukulele Chords

Posted on

If you are looking for Mặc niệm ukulele chords, you already come to the best site.
You can play versatile instrument Mặc niệm using ukulele or guitar.
This song by Phạm Duy can also be played by that instruments.
=

Mặc niệm chords has rhythm and included in album.
You can also find another musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Mặc niệm by Phạm Duy Ukulele Chords


Xin một lúc mặc niệm
Xin một lúc mặc niệm
Cho triệu người đã chết !
Chết trong lòng cuộc chiến !

Xin một phút bồi hồi
Xin một phút bồi hồi
Cho những người tinh khôn !
Cho những đứa dại khờ !

Xin cúi đầu thật thấp
Xin âm thầm được khóc
Những oan hồn bè bạn !
những oan hồn kẻ thù !

Cùng đi thăm mộ tối
Từng làn hương mờ khói
Xin cho phủ cờ rồi
Nguyện khấn chung một lời !

Là người Việt Nam là xin tha thứ
Tha thứ cho nhau, tha thứ cho đời !
Tủi hờn cùng chung cùng chung kiêu hãnh
Chung kiếp gian nan chung kiếp u buồn

Cùng một mẹ cha chung lời chung tiếng chung nòi chung giống
Xâu xé tan hoang hai mươi mấy năm ròng
Xin thổi kèn lên, tiếng kèn u uất ! tiếng kèn u uất !

Xin đốt nén nhang đốt nến hai hàng
Việt Nam hãy khóc, khóc cho thật nhiềụ.thật nhiều !

To play the this songs, including Mặc niệm by Phạm Duy by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a many of songs, and each of them is easy to master.

Gravatar Image
Like to play Ukulele and Sudoku Game

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *