Ly rượu đắng cay 2 by Kim Vũ Ukulele Chords

Posted on

If you are looking for Ly rượu đắng cay 2 ukulele chords, you’ve visit to the right place.
You can play versatile instrument Ly rượu đắng cay 2 using ukulele or guitar.
This song by Kim Vũ can also be played by that instruments.
=

Ly rượu đắng cay 2 chords has Boléro rhythm and included in album.
You can also find another musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Ly rượu đắng cay 2 by Kim Vũ Ukulele Chords


1. Chốn đời này như cõi hư vô như cõi hư
Con người ta ai đến cũng một lần
Mai này thôi tất cả còn
Giấy và tiền có khác chi đâu
Sang và hèn có khác chi đâu.

ĐK:
Xưa nay nhân gian quên một câu cõi tạm là đời
Mai này thôi cát bụi chôn vùi
Mơ thật nhiều cũng bấy nhiêu thôi
Mai này còn gì khi hương khói.

Ta đi lang thang cho tìm quên quên hết đoạn tình sầu
Nhưng niềm vui khép lại từ đầu
Cuộc đời này chỉ thế thôi sao
Cuộc đời này chỉ thế thôi sao.

2. Mai này rồi ta cũng ra đi ta cũng ra đi
Mang tình yêu mang hết cả tình buồn
Mai này thôi tất cả còn
Trên đời này chỉ bấy nhiêu thôi
Và trên đời chỉ bấy nhiêu thôi.

To play the most songs, including Ly rượu đắng cay 2 by Kim Vũ by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a many of songs, and each of them is easy to learn.

Gravatar Image
Like to play Ukulele and Sudoku Game

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *