Lý chim quyên by Dân ca Nam Bộ Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for Lý chim quyên ukulele chords, you already visit to the best place.
You can play versatile instrument Lý chim quyên using ukulele or guitar.
This song by Dân ca Nam Bộ can also be played by that instruments.
=

Lý chim quyên chords has rhythm and included in album.
You can also find another musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Lý chim quyên by Dân ca Nam Bộ Ukulele Chords


1. Năm canh dài thương nhớ ai
Ngủ không yên ngủ không yên
Suốt đêm trường triền miên

2. Ai qua cầu không chờ nhau
Nỡ lòng nào để âu sầu
Khóc cho đời thương đau

3. Ôi kỷ niệm nhớ cánh chim
Biết đâu tìm giữ trong trong lòng
Với giấc mộng chờ mong

4. Như cung đàn quen thở than
Suốt đêm tàn cảm thông người
Nhưng thương làm sao quên

5. Bao năm rồi khô héo hon
Lỡ yêu đời giữ đôi lời
Khóc thân phận người ơi

6. Đêm mưa buồn như lệ tuôn
Nỗi đau này đã đong đầy
Cố nhân người nào hay

To play the this songs, including Lý chim quyên by Dân ca Nam Bộ by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a many of songs, and each of them is easy to learn.

Gravatar Image
Like to play Ukulele and Sudoku Game

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *