Lời tạ ơn by Trần Văn Trọng Ukulele Chords

Posted on

If you are looking for Lời tạ ơn ukulele chords, you already visit to the right site.
You can play versatile instrument Lời tạ ơn using ukulele or guitar.
This song by Trần Văn Trọng can also be played by that instruments.
=

Lời tạ ơn chords has rhythm and included in album.
You can also find other musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Lời tạ ơn by Trần Văn Trọng Ukulele Chords


1. Nhìn lai quảng đường con đã đi qua
Tạ ơn Chúa vì có Chúa đồng hành
Bươn trên sỏi đá mà lòng vẫn bình an
Tâm con vui thỏa hạnh phước vô biên

Nhìn lai quảng đường con đã đi qua
Được Ngài dẫn dắt từng bước từng ngày
Dù gian nan thăng trầm trong cuộc sống
Nhưng nụ cười vẫn nở mãi trên bờ môi

ĐK: Cảm tạ Chúa
Những chặn đường con đã đi qua
Mỗi ngày theo Chúa với lòng biết ơn
Từng bước xa hơn theo ý Thánh Ngài
Lòng luôn vâng phục ngợi khen Chúa ba ngôi

2. Nhìn lai quảng đường con đã đi qua
Tạ ơn Chúa vì có Chúa đi cùng
Đi trong nghịch cảnh mà lòng vẫn bình an
Tâm linh tươi sáng từng bước bên cha

Nhìn lai quảng đường con đã đi qua
Được Ngài chăm sóc từng bước từng giờ
Dù gian lao đau buồn trong cuộc sống
Nhưng nụ cười vẫn nở mãi trên làn môi

3. Look back on the path I have been through
I thank you Lord for walking with me
Walking on a rough road my heart was peace- ful
My spi- rit was blessed

Look back on the path I have been through
Lord was leading me each day
Even through life had it’s ups and downs
With a smile on one’s lips

Chorus: Thank you Lords
For the path I have been through
How pre- cious it was each day
Now I step a- head by Your per- fect will
Obeying and praising of the trini- ty

To play the most songs, including Lời tạ ơn by Trần Văn Trọng by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a many of songs, and each of them is easy to master.

Gravatar Image
Like to play Ukulele and Sudoku Game

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *