Liếc Mắt Đưa Tình by K-ICM Ukulele Chords

Posted on

If you are looking for Liếc Mắt Đưa Tình ukulele chords, you already come to the best place.
You can play versatile instrument Liếc Mắt Đưa Tình using ukulele or guitar.
This song by K-ICM can also be played by that instruments.
=

Liếc Mắt Đưa Tình chords has rhythm and included in album.
You can also get another musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Liếc Mắt Đưa Tình by K-ICM Ukulele Chords


Thì thầm vào tai nói lời yêu
Từng nhịp phiêu em khiến anh đắm chìm oh oh
Say không cần men đêm còn đen
Vẫn còn quá nhiều điều mình muốn làm cùng với nhau.
 
Thôi em không say nữa đâu sẽ thôi không nhìn anh
Lạc về đâu khi em đã trót đi vào trong tim anh
Mong anh hãy lắng nghe đến những bản tình ca
Từng lời hát trọn yêu thương mà em ngân nga.
 
Liếc mắt đưa tình đừng để em một mình
Đừng cứ mãi lặng thinh em đâu trêu đùa thả thính
Liếc mắt đưa tình rồi khiến em một mình
Người có nghe lời yêu hãy nhắm mắt và phiêu.
 
Do Re Mi Fa Son La Si Mê anh
Do Re Mi Fa Son La Si Mê anh
Do Re Mi Fa Son La Si Mê anh
Do Re Mi Fa Son La Si Mê anh
Em chiều anh quá rồi anh hư đúng hong 🙂

To play the this songs, including Liếc Mắt Đưa Tình by K-ICM by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a many of songs, and each of them is easy to learn.

Gravatar Image
Like to play Ukulele and Sudoku Game

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *