Lạy Phật Quan Âm by Hàn Châu Ukulele Chords

Posted on

If you are looking for Lạy Phật Quan Âm ukulele chords, you have come to the best site.
You can play versatile instrument Lạy Phật Quan Âm using ukulele or guitar.
This song by Hàn Châu can also be played by that instruments.
=

Lạy Phật Quan Âm chords has Slow Rock rhythm and included in album.
You can also get another musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Lạy Phật Quan Âm by Hàn Châu Ukulele Chords


1. Dưới toà sen vàng con quỳ lạy Bồ Tát Quan Âm
Người đã cho con niềm tin yêu giữa cuộc đời
Quan Âm Bồ Tát hiệu viên thông mười hai nguyện lớn rộng mênh mông
Cứu giúp bao người qua cơn khổ nạn từ bi độ đời

ĐK: Quan Âm Trái tim sáng ngời
Cứu người hoạn nạn qua cơn khó khăn!
Quan Âm tay cầm bình nước Cam Lồ
Tay cầm nhành liễu thanh nhàn rưới khắp thế gian
Tốt tươi mát mẻ mười phương thanh nhàn

2. Dưới toà sen vàng hương trầm toả ngát nhân gian
Lạy Phật Quan Âm dìu con qua bến mê đời
Cho con được sống đời an vui cho con được sống đời xinh tươi
Quan Âm cứu khổ, Quan Âm cứu nạn đời con rạng ngời

To play the this songs, including Lạy Phật Quan Âm by Hàn Châu by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a many of songs, and each of them is easy to learn.

Gravatar Image
Like to play Ukulele and Sudoku Game

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *