Lan và Điệp 4 by Hamlet Trương Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for Lan và Điệp 4 ukulele chords, you already come to the right place.
You can play versatile instrument Lan và Điệp 4 using ukulele or guitar.
This song by Hamlet Trương can also be played by that instruments.
=

Lan và Điệp 4 chords has Boléro rhythm and included in album.
You can also get other musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Lan và Điệp 4 by Hamlet Trương Ukulele Chords


1. Hoàng hôn buông xuống trên mái đầu còn xanh mà tim chẳng lành
Chân bước thật mau, đời còn gì ngày sau
Khi đã vắng xa nhau
Điệp đến tìm Lan, trong nỗi hoang mang
Chẳng biết người xưa, có đang u sầu
Đời sao oan trái, một vòng dây oan trái đem tình vùi sâu.

2. Người tôi thương yêu ra trước cổng thiền môn buồn bã cúi đầu
Không nói một câu bồi hồi mà nhìn nhau
Lệ tuôn như sóng trào
Một cành hoa thắm nhưng đời vùi dập tả tơi
Tội này Điệp mang cho đến thiên thu muôn đời
Mà Lan không trách bởi vì Lan không trách nên càng sầu thôi.

ĐK:
Lan ơi Điệp về gia đình mới
Không tình yêu gì hết
Sống không bằng chết
Lan ơi ngày nào mình từng mơ
Dệt mộng bằng bài thơ nhưng ai đâu ngờ.

Lan ơi mình từng chung một lối
Hẹn cùng nhau tìm tới
Chung bến tương lai
Nhưng nay mình đành chung lệ cay
Tình vùi chôn từ đây, vùi chôn từ đây.

3. Chùa xa chuông đổ, tan giấc mộng phu thê người xin hãy về
Nước mắt cạn khô, từng kỷ niệm ngày thơ
vùi sâu nơi đáy mồ
Một tình yêu chết sẽ sống trăm năm
Để nhắc một câu với nhân gian rằng
Vào yêu xin nhớ người vào yêu xin nhớ học thêm chữ ngờ.

To play the this songs, including Lan và Điệp 4 by Hamlet Trương by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a a lot of songs, and each of them is easy to learn.

Gravatar Image
Like to play Ukulele and Sudoku Game

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *