Koj Tseem Nyob Hauv Kuv Siab by Ukulele Chords

Posted on

If you are looking for Koj Tseem Nyob Hauv Kuv Siab ukulele chords, you have visit to the best site.
You can play versatile instrument Koj Tseem Nyob Hauv Kuv Siab using ukulele or guitar.
This song by can also be played by that instruments.
=

Koj Tseem Nyob Hauv Kuv Siab chords has rhythm and included in album.
You can also get other musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Koj Tseem Nyob Hauv Kuv Siab by Ukulele Chords


Verse 1
Sij hawm tig tsis tau rov qab
Lub caij lub nyoog uas nws dhau mus
Yuav tsis muaj hnub
Uas yuav tig tau rov los
Suav txij li hnub
Koj ncaim kuv mus tav no
Tsis hnov koj ib rab xov
Tsis hnov koj ib rab moo
 
Verse 2
Sij hawm twb dhau los lawm ntev
Lub caij lub nyoog nws twb hloov mus
Txoj kev sib hlub
Tsis muaj hnub tig tau rov los
Qee lub sij hawm
Uas kuv rov nco txog koj
Nws tseem ua rau kuv lub kua muag ntws los
 
Chorus:
Koj tseem nyob rawv hauv kuv siab
Kuv tseem nco koj tsis txawj ploj
Txhua txhua yam wb tau muaj los
Txoj kev hlub ntawm kuv thiab koj
Nws tseem nyob rawv hauv kuv siab
Txawm sij hawm yuav dhau los ntev
Txoj kev zoo wb tau muaj tseg
Kuv tseem khaws cia hauv nruab siab
Tsis tau ploj mus
 
Bridge
Kuv tseem niaj hnub niaj hmo npau suav pom
Tiag koj rov los ua kuv tug
Kuv tseem niaj hnub niaj hmo xav txog koj
Es xyov kuv yuav muab koj nco
Mus txog thaum twg

To play the most songs, including Koj Tseem Nyob Hauv Kuv Siab by by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a a lot of songs, and each of them is easy to master.

Gravatar Image
Like to play Ukulele and Sudoku Game

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *