Kìa Bà Nào by Hoàng Diệp Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for Kìa Bà Nào ukulele chords, you have come to the right site.
You can play versatile instrument Kìa Bà Nào using ukulele or guitar.
This song by Hoàng Diệp can also be played by that instruments.
=

Kìa Bà Nào chords has Boléro rhythm and included in album.
You can also get another musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Kìa Bà Nào by Hoàng Diệp Ukulele Chords


Chorus:
Kìa Bà nào đang tiến lên như rạng đông
Kìa Bà nào đang tiến lên như rạng đông
Đẹp như mặt trăng, rực rỡ như mặt trời
Oai hùng như đạo binh xếp hàng vào trận Bà là ai ?
 
Verse 1:
Bà là ai như huệ giữa chòm gai
Như hồng thiêng mầu nhiệm
Như đền vua vinh hiển
Như thành thánh Salem
Bà là ai như hào quang Thiên Chúa
Như mùa xuân không úa
Như vì sao mai rạng, như chính cửa thiên đàng.
 
(Chorus)
 
Verse 2:
Bà là ai tinh tuyền lúc đầu thai
Xác hồn như ngọc tuyền
Dư đầy ơn Thiên Chúa
Như nguồn nước vô biên
Bà là ai tay bồng Vua thơ
Tay tràn ơn cứu thế Đấng từ
bi nhân hậu hằng tiếp đón lời cầu
 
(Lên 1/2 tone) (Chorus)

To play the most songs, including Kìa Bà Nào by Hoàng Diệp by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a a lot of songs, and each of them is easy to learn.

Gravatar Image
Like to play Ukulele and Sudoku Game

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *