Khúc vọng mẹ cha by Thanh Huy Ukulele Chords

Posted on

If you are looking for Khúc vọng mẹ cha ukulele chords, you’ve come to the right site.
You can play versatile instrument Khúc vọng mẹ cha using ukulele or guitar.
This song by Thanh Huy can also be played by that instruments.
=

Khúc vọng mẹ cha chords has rhythm and included in album.
You can also get other musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Khúc vọng mẹ cha by Thanh Huy Ukulele Chords


1. Theo sóng nước về lại quê
Nơi bến xưa thương mấy cho vừa
Ôi bóng mẹ già lụi cụi sân vắng
Nơi quê nhà thiếu dáng cha.

2. Rau với cháo cuộc đời mẹ đó
Mong trẻ thơ thoát kiếp cơ hàn
Nguyện ước một đời tròn đạo nuôi con
Thân mẹ gầy dáng héo hon.

ĐK:
Câu kinh nguyện đêm đêm
Thấu cao xanh con trẻ nên thân
Đời đỗ đạt công danh vạn tiến
Khắc trong lòng nghĩa mẹ công cha.

3. Nay cất bước về lại quê
Nơi chốn xưa người đã không còn
Chân bước chạnh lòng lệ tràn mi ướt
Hiếu đạo một đời con đã quên.

Còn cha còn mẹ còn ta
Mất cha vắng mẹ giữa dòng bơ vơ.

To play the most songs, including Khúc vọng mẹ cha by Thanh Huy by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a ton of songs, and each of them is easy to master.

Gravatar Image
Like to play Ukulele and Sudoku Game

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *