Không có lần thứ ba by Phạm Trưởng Ukulele Chords

Posted on

If you are looking for Không có lần thứ ba ukulele chords, you’ve visit to the best place.
You can play versatile instrument Không có lần thứ ba using ukulele or guitar.
This song by Phạm Trưởng can also be played by that instruments.
=

Không có lần thứ ba chords has rhythm and included in album.
You can also find another musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Không có lần thứ ba by Phạm Trưởng Ukulele Chords


Chỉ một lần sau cuối mong em từ đây hãy cố quên anh
Con tim anh giờ đây đã không còn như lúc xưa
Một lần người gian dối đã thứ tha cho em người hỡi
Giờ lại một lần nữa người lại dối gian
Và giờ đây anh xin em anh không muốn có lần thứ ba

Hãy xem lại mình đi hỡi em
Hãy xem lại ngày xưa đó em
Ngày xưa ta cùng nhau đi trên đường về
Mà giờ đây mình anh lẻ loi tại em mà thôi

ĐK: Anh không muốn có lần thứ ba
Là em yêu người ta rồi em quay về đây
Mong rằng anh sẽ thứ tha
Sẽ không còn lần nào thế nữa
Tiếng yêu giờ chỉ là giấc
Đừng níu kéo chi em cho đớn đau thêm

Anh không muốn có lần thứ ba
Thà anh đi thật xa nhường em cho người ta
Cho dù anh phải xót xa
Lúc yêu người thì người dối trá
Hết yêu rồi thì người xót xa
Cuộc tình ta giờ đã qua tiếc thương làm

To play the most songs, including Không có lần thứ ba by Phạm Trưởng by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a many of songs, and each of them is easy to learn.

Gravatar Image
Like to play Ukulele and Sudoku Game

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *