Khắc khoải miền Trung by Nguyễn Hậu Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for Khắc khoải miền Trung ukulele chords, you already visit to the best place.
You can play versatile instrument Khắc khoải miền Trung using ukulele or guitar.
This song by Nguyễn Hậu can also be played by that instruments.
=

Khắc khoải miền Trung chords has rhythm and included in album.
You can also get other musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Khắc khoải miền Trung by Nguyễn Hậu Ukulele Chords


Mưa bão lũ về ngập xóm làng
Để toang hoang xác xơ những ngôi nhà
Em thơ bơ vơ tìm mẹ cha
Đâu đây ai khóc đợi tìm con.

Trong tiếng khóc mẹ ra đứng nhìn
Làm mênh mông nước dâng đến nóc nhà
Miền Trung đau thương từng ngày qua
Đâu đây ai khóc lời nỉ non.

Còn đâu những ngày náo xum vầy
Nay đã cuốn theo dòng nước dữ
Làng quê không còn ngày yên bình
Ngày đêm thao thức giữa thương đau.

Bàn tay gióp lại một mái nhà
Cho những giấc mơ ngày nắng mới
Miền Trung ơi muôn triệu tấm lòng
Cùng nhau dìu bước chân miền Trung.

To play the most songs, including Khắc khoải miền Trung by Nguyễn Hậu by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a ton of songs, and each of them is easy to master.

Gravatar Image
Like to play Ukulele and Sudoku Game

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *