Hương quế Trà Bồng by Đào Việt Hưng Ukulele Chords

Posted on

If you are looking for Hương quế Trà Bồng ukulele chords, you already come to the right site.
You can play versatile instrument Hương quế Trà Bồng using ukulele or guitar.
This song by Đào Việt Hưng can also be played by that instruments.
=

Hương quế Trà Bồng chords has Slow rhythm and included in album.
You can also find another musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Hương quế Trà Bồng by Đào Việt Hưng Ukulele Chords


1. Anh đi qua Việt Bắc nhớ hoa hồi biên giới
Anh đi tới miền trung thoáng hương trầm xứ Nghệ
Anh đi vô Đồng tháp có hương sen thơm ngát
Anh vẫn không quên hương quế, hương quế Trà Bồng

2. Hà hà ha ha !
Em có nhớ nhiều năm qua
Trong gió táp cà mưa xa
Rừng quế quê ta
Vẫn tươi cành xanh lá ớ bốn mùa
hà ha ha !
Vui non nước lòng mê say
Trong hương quế ngày hôm nay
Người thượng người kinh
Vẫn chung tình xây đắp nước non này

3. Anh đi vô rừng quế với muôn vàn tình nghĩa
Cất tiếng hát ngợi ca, những con người đất Quảng
Chắt chiu từng hạt thóc góp công xây đất nước
Vẫn ngát hương thơm như hương quế hương quế Trà Bồng

Hà hà ha ha ! Hà hà ha ha !
Hà hà ha ha ! Hà hà ha há.

To play the this songs, including Hương quế Trà Bồng by Đào Việt Hưng by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a a lot of songs, and each of them is easy to learn.

Gravatar Image
Like to play Ukulele and Sudoku Game

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *